Ознаке

небо у води новог језера на југу Србије (снимак Шолета соколовића, мај 2013)

небо у води новог језера на југу Србије (снимак Шоле Соколовић, мај 2013)

 

Пратити,погледом следити
Одбачене чињенице
Пластичне,дрвене органске
Неуништиве, изумируће
Руске,мађарске,српске отпатке
Тисом која  посматрана с клупе
под столетном тополом
шапутањем у себи
дроби глад за поезијом

ствара неизвесно велико ништа
непотребан попис подцењених открића
дан у мрежи неодлучности
чула у другом плану
и поруку
која не гласи и не значи

сав од тишине споље
сав ад ћутања изнутра
не заноси се поуздањем
овај који седи и пропушта
разлог за краткотрајно обалско ускрнуће
а опет узвишени безразложност песмину

доћи ће и тај час
само ће поезија рећи
никад од самог почетка
никад до самог краја
ово је живот

до тада

упамтити мушице рођене у
пловећој  лисичијој стрвини

колоније преживелих планктона
у  пливајућим,текућим кондомима

издашну месечину над  насељем
у ком никог нема
и гнездо рајске птице у безбојном дворишту

мразом исписане широке листове платана
које нико никад не разуме
ни пре, ни после
иако гране спасоносно вире из дубине
узбурканог огледала

бити присутан
а не значити ништа
потонути
као  потопити се пробијеним чамцем
у  студеној нејасноћи

уживати на  крају сопственог узвика
винут,
мало случајно,
мало увис

шта је равничарска река
ако није вила пузавица
спора,ухватљива,смећеносна
слепосветлуцава малаксала приземљуша

шлеп пун коњских копита
дасковито острво које дању одјекује

блатни ноћни покров
чапље укопане у несаници
чапље  шаптачи  демонима из трске

храбра вереница у смрдљивом мраку
белокрвава вратарка,
чуварка шкољки из плићака

обалске незапослене кћери
с ракијом под пазухом
за очеве на још не потпаљеним пањевима

дете које из висине
обратно а насмејано
држи дуг конопац
на  чијем крају,доле,водом и
дубином лебди  тешко измишљени змај

спора вода,млака тама
из клупе на којој се седи
и гледа отреса се трина
плаво брашно,
топола,талпа,ограда и псећи трагови
највернији,
по још влажном и свежем муљу

отичући исход велике, споре воде
божанство,случајност,мрва
слика, реч и кап

распевана мувља смрт у паучини

птице из магле
и њихов непорециви труд

Тиса,топола, клупа
Руско,мађарско,српско
Споропловеће смеће

Бабатово 11 мај 2013