Уметност је бити продавац кад нема шта да се  прода.

*

Глупости дате епохе су за науку следећих вредне као њене мудрости.

                                                                                              Станислав Јежи Лец

Advertisements